top of page

Privacy Policy

Merge the Pirates  MOBILE APPLICATION PRIVACY NOTICE

 

 Here privacy policy and usage control; AMAZOI Bilişim Sistemleri elektronik Arge Danışmanlık San. ve Tic. Limited Şirketi . Required for (AMAZOI) 's other Google Play Store and IOS App Store. By installing this mobile device, you agree to the privacy policy and terms of use contained in the text. Do not install it on your mobile device.

 

Use of Personal Information

 

In AMAZOI applications, no personal data continues to be used by us during the usage period. The information (preferences) within the application of the user can be deleted from the device by actions such as resetting the selection preferences, removing actions. Sharing Personal Information It is not shared with third parties or institutions in our applications.

 

Sharing Personal Information

 

In our applications, the data entered is stored in encrypted servers in a way that only you can see and is not shared with third parties or institutions.

 

User Permissions

 

These are the unapproved permissions that must be approved by the user in order for the features of the application to work in harmony with the device.

Permissions Collected

 • Storage Permission: This permission allows the user's data used in the application to be stored in the device's memory.

​ ​

 • Ad Permission: Users will encounter advertisements within the application. The ads they will watch are suitable for under 13s.

​ ​

 • Data Collection Consent: Game data, session duration, details of your in-app purchases (excluding payment or credit card information), in-app events such as spending virtual money, app progress, timestamps, etc.

Data Collected

​ ​

 • Location: The collected location information is not stored anywhere. It is used only in analysis.

 • Advertising ID means Apple identifier for advertisers ("IDFA") on Apple and Google advertising ID ("GAID"). These are unique identifiers for mobile devices that advertisers use for personalized advertising. They are consistent across all mobile apps and thus allow cross app tracking.

 • *device identifier/information means the application-specific device type, device model, device manufacturer, device operating system and language, or other technical data such as screen size or processor, or a combination of these data available for control from a device. 

 • At Apple, you can opt out of interest-based ads by selecting the “ad tracking limited” option in your privacy settings. You can opt out of these ads by selecting the “turn off personalized ads” option on Google Android. Advertising IDs are non-persistent, non-personal identifiers that are uniquely associated with your device.

Security Practices

​ ​

 • The collected data is encrypted. Your data is transferred over a secure connection.

 • Data cannot be deleted. There is no way to request deletion of your data.

 

• Storage Permission

This permission allows the user's data used in the application to be stored in the device's memory..

 

Applicable Law and Competent Court

 

Turkish law will be applied in the interpretation, implementation and resolution of disputes that may arise between the user and the company, and Ankara Courts are authorized to resolve any disputes that may arise.

 

AMAZOI cares about personal information and data security and takes care to take all necessary measures in this regard. We offer applications as they are. For this reason, you agree that you cannot hold AMAZOI responsible for any adverse events arising from our applications.

 

AMAZOI makes the necessary efforts to take all precautions for the security of these applications and fulfills its obligations under the Google Play Developer Program Policies agreement.

 

Our applications are only available in Google Play Store and IOS App Store. If these applications are located in another Android or IOS store without our knowledge, AMAZOI cannot be held responsible for the downloads.

 

All kinds of copyrights related to all content consisting of audio, written and visual elements and software in these applications belong to AMAZOI. Any of our applications or their copyrighted content; copying, reproducing, republishing, disassembling, re-publicizing, etc. you agree that you will not engage in actions.

 

You can send your comments and suggestions about the conditions stated here to us at ilhanyazar@gmail.com.

 

AMAZOI; may change the text of this Privacy Policy and Terms of Use. The changes will take effect immediately.

 

Last updated:

09/21/2022

Gizlilik Politikası

Merge The Pirates MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Burada belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları; AMAZOI Bilişim Sistemleri elektronik Arge Danışmanlık San. ve Tic. Limited Şirketi (AMAZOI)'nin Google Play Store ve IOS App Store 'da yayınlanan bütün mobil uygulamaları için geçerlidir. Bu uygulamaları mobil cihazınıza yükleyerek, bu metinde yer alan gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu koşulları kabul etmiyorsanız bu uygulamaları mobil cihazınıza yüklemeyiniz.

 

Kişisel Bilgilerin Kullanılması

 

AMAZOI olarak kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler) kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile cihaz içerisinden silinebilir.

 

Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

 

Uygulamalarımızda, girilen veriler şifreli sunucularda sadece sizlerin görebileceği şekilde depolanır ve 3.şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmaz.

 

Kullanıcı İzinleri

 

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

 

Toplanan İzinler

 • Depolama İzni :Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan kullanıcıya ait verilerin saklanmasına olanak verir.

 • Reklam İzni: Kullanıcılar, uygulama içerisinde reklamlarla karşılaşacaklar. İzleyecekleri reklamlar 13 yaş altı için uygundur. 

 • Veri Toplama İzni: Oyun verileri, oturum süresi, uygulama içi satın almalarınızın detayları (ödeme veya kredi kartı bilgileriniz hariç), sanal para harcama gibi uygulama içi olaylar, uygulamadaki ilerlemeler, zaman damgaları vb.

Toplanan Veriler

 • Konum: Toplanan konum bilgisi herhangi bir yerde saklanmaz. Sadece analizlerde kullanılır.

 • Reklam kimliğI, Apple ve Google reklamcılık kimliği ("GAID") üzerinde reklam verenler ("IDFA") için Apple tanımlayıcı anlamına gelmektedir. Bunlar, reklam verenlerin kişiselleştirilmiş reklam için kullandığı mobil cihazlar için benzersiz tanımlayıcılardır. Tüm mobil uygulamalarda tutarlıdırlar ve böylece çapraz uygulama izlemeye izin verirler.

 • *cihaz tanımlayıcı / bilgileri, uygulama özelinde cihaz tipi, cihaz modeli, cihaz üreticisi, cihaz işletim sistemi ve dili veya ekran boyutu veya işlemci gibi diğer teknik veriler veya bu verilerin bir cihazdan denetim için mevcut olan bu verilerin kombinasyonu anlamına gelmektedir. ,

 • Apple'da gizlilik ayarlarınızda “reklam takip sınırlı” seçeneğini seçerek ilgi temelli reklamlardan çıkabilirsiniz. Google Android'de “kişiselleştirilmiş reklamları kapatma” seçeneğini seçerek bu reklamlardan çıkabilirsiniz. Reklam kimlikleri, cihazınızla benzersiz bir şekilde ilişkili olan kalıcı olmayan, kişisel olmayan tanımlayıcılardır.

Güvenlik Uygulamaları

 • Toplanan veriler şifrelenir. Verileriniz güvenli bir bağlantı üzerinden aktarılıyor.

 • Veriler silinemiyor. Verilerinizin silinmesini talep edebileceğiniz bir yöntem sağlanmıyor.

 

 

 

  

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

         İşbu gizlilik politikasının yorumlanmasında, uygulanmasında ve kullanıcı ile şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

 

AMAZOI, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Uygulamaları olduğu gibi sunmaktayız. Bu sebeple, uygulamalarımızdan kaynaklı yaşanacak herhangi bir olumsuz durum için AMAZOI’i sorumlu tutamayacağınızı kabul etmektesiniz. 

 

AMAZOI, bu uygulamaların güvenliği konusunda alınabilecek tüm önlemleri almak için gereken ölçüde çaba sarf eder ve Google Play Geliştirici Programı Politikaları sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir.

 

Uygulamalarımız sadece Google Play Store ve IOS App Store 'da yer almaktadır. Bu uygulamaların bizim bilgimiz dışında başka bir Android ya da IOS mağazasında yer alması durumunda, buradan yapılacak yüklemelerden AMAZOI sorumlu tutulamaz.

 

Bu uygulamalarda yer alan sesli, yazılı ve görsel öğelerden ve yazılımlardan oluşan bütün içeriğe ilişkin her türlü telif hakkı AMAZOI ‘ye aittir. Herhangi bir uygulamamızı veya bu uygulamaların telif haklarıyla korunan içeriğini; kopyalama, çoğaltma, yeniden yayımlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb. eylemlerde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

 

Burada belirtilen koşullarla ilgili görüş ve önerilerinizi, ilhanyazar@gmail.com mail adresinden bize iletebilirsiniz.

 

AMAZOI; bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metninde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler anında yürürlüğe girecektir.

 

Son güncelleme tarihi:

21.09.2022

bottom of page